ชื่อ  
อีเมลล์  
ข้อความ  

Address:

Department of lands

Government Center Chaengwattana Building B 

No. 120 , Moo 3  

Chaengwattana Road 

Tungsonghong Sub-District 

Laksi District, Bangkok 10210 

Phone: 02 141 5555

E-mail: Department@dol.com

ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร, 10210

gallery/krom_co_copy

กองพัสดุ

gallery/supply01

ตำแหน่งที่ตั้ง : สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ